سقراط (یک اندیشه یک باور یک زندگی با تنفسی آرام )

آخرین آرزوی سقراط

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟
پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای دوستان، چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود را به جمع ثروت و سیم و طلا می گذرانید، در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید، همت نمی گمارید؟!

/ 6 نظر / 18 بازدید
دریا

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داري.((سقراط)

دریا

آن قدر بر مال دنيا حريص مباش كه براي از دست دادنش اندوهناك شوي.((سقراط

دریا

هيچ گنجي به از هنر نيست و هيچ هنري بزرگوارتر از دانش نيست و هيچ پيرايه اي بهتر از شرم نيست و هيچ دشمني بدتر از خوي بد نيست.((سقراط

قلتوقی

سلام و درود بر شما [گل][گل][گل][گل] مطلب انتخابی تان بسیار عالی بود دست مریزاد[گل][گل][گل][گل][گل]

قلتوقی

سلام و درود بر شما [گل][گل][گل][گل] مطلب انتخابی تان بسیار عالی بود دست مریزاد[گل][گل][گل][گل][گل]