رهایی

چگونه متوجه شویم که رها هستیم؟

هر زمان که به جای ترس و اضطراب، احساس شادی و آسودگی می کنیم؛ رها هستیم.
هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران مستقل باشیم؛ رها هستیم.
وقتی نیاز به تائید را از دست می دهیم،
وقتی قبول داریم که به حد کافی خوب هستیم؛ آزادیم.
وقتی تسلیم لحظه اکنون می شویم،
تسلیم آنچه هست؛
و قبول می کنیم که عالم هستی پشتیبان شماست…
وقتی که رنجش ها و غم ها را رها و بخشش را انتخاب می کنیم،
می دانیم که رها هستیم….

"دکتر دیپاک چوپرا"

/ 0 نظر / 17 بازدید