# گل_سرخ

آدمها

آدم‌هاعطرشان را با خودشان می‌آورندجا می‌گذارندو می‌روند‌‌ آدم‌هامی‌آیند و می‌روندولیتوی خواب‌های‌مان می‌مانند‌‌ آدم‌هامی‌آیند و می‌روندولیدیروز را با خود نمی‌برند‌‌ آدم‌هامی‌آیندخاطره‌هایشان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید