زندگی باید کرد

زندگی باید کرد....
گاه با یک گل سرخ.....
گاه با یک دل تنگ......
گاه باید رویید.....
در پس این باران......
گاه باید خندید بر غمی بی پایان.....
زندگی را با همین غم ها خوش است....
با همین بیش و همین کم ها خوش است....
زندگی را باید خوب آزمود....
اهل صبر و غصه و اندوه بود.....

/ 2 نظر / 5 بازدید
پویا

وقتي كسي دركنارت است... خوب نگاهش كن..!! به تمام جزيياتش... به لبخند بين حرفهايش... به سبك اداي كلماتش... به شيوه ي راه رفتنش...نشستنش... به چشمهايش خيره شو..!! دستهايش را به حافظه ات بسپار... گاهي..آدمها آنقدرسريع ميروند كه... حسرت يك نگاه سرسري را هم به دلت ميگذارند..

khodai

ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺘﺎﻥ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻤﻨﺎﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ[گل][گل][گل][قلب][قلب]