تقدیم ب عزیزگلی

لبخندتو تمام تعادل شهر رابهم میزند

تو بخند من شهر رادوباره میسازم

/ 6 نظر / 8 بازدید
زهـــــرا

ردپایت مانده روی برف های حیاط خونه بغلی... کاش نه برفی ببارد و نه بتابد آفتاب... [قلب]

khodai

پروردگارا ، در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما ، آمین سال نو بر شما مبارک[گل][قلب][ماچ][بغل]

زاهارا

سال نو مبارک خانمی[گل]

زهـــــرا

سلام عزیزم چه عجب بلاخره امدی [قلب] سال نو مبارک انشالله سال پر برکت و خوشبختی داشته باشید[گل]

شادی

تازا ایلده. سیزه گون کیمی پارلاق، چای کیمی آخارلی حیات آرزولاییرام.... یئنی ایلیز موبارک [هورا][هورا][هورا][هورا]