/ 6 نظر / 19 بازدید
شوکران

سلام دوست عزیز ومهربون عیدت مبارک[گل]

دریا

برات حرفــــــای تازه می نویسم شــــــــعر زیبامو همانــــها یی که ننوشتم، ندیدی تو،غـــــــزلهامو. شبیه هیــــــچ کس یا هیــــچ جایی نیستم ، اما تو می فهـــــمی فقط ، رمز قریب این معـــــما مو. برایت می نو یســــــم یادگاری ، قصه ای زیــــــبا که تنها شاهــــدم باشی ، ببینی رسم دنیــــامو. شبیه ما هــــــــیم ، ا ینجا غریق کو سه ی دردم یکی نا راست دســــــــتی ، اینچنین آلوده دریامو بیابانم ، شبی با آســــــــمانت گفت وگو می کرد شـــــهابی آمد و پیچــــــــید ، کل آرزو هـــــــا مو به باغ آرزو هــا یم ، شبی مهمان گــــــــــل بودم سحرگاهان نسیم نا مرادی آمد و برچید گل هامو رفیقی داشتم یاری، چو مرحـــــــــم وقت بیماری رهایم کرد ، روز تنگدستی و نمک پاشید زخمهامو جدا افتـــــــاده ام از کاروان و رد پایــــــــی نیست سراب زندگــــــــی از هر طرف دزدیده صحـــــرا مو کمی از راز هـــــــامو با تو گفتم ، گر چه می دانی نه می گویم نه خواهم گفت ، دیگر حرف دل هامو

دریا

دل در طلب دیدن رویت پرواز کند از قفس سینه به سویت آزاد کند روح خود از پیکر خاکی هر روز کند سجده به سویت در پهنه افلاک کسی نیست تا دل ننهد در گرو سلسله مویت خواهم که شوم محو در آثار وجودت تا نیست شود هستی من بر سر کویت گر گوشه چشمی به ترحم بنمائی از خاک به افلاک رسم دست به سویت

انسان

[گل][گل]سلام...

دریا

خدای جهان سرخوش از آفرینش مرا ارمغان کرد سازی یگانه من آن ساز را بر دو زانو نشاندم سرش را چو کودک فشردم به شانه دو سیمی که بر سینه اش بسته دیدم دو رگ بود از مغز تا دل روانه به سر پنجه ام هر دو را آزمودم وز آنها به نوبت شنیدم ترانه یکی،ناله ای داشت پیوسته غمگین یکی دیگرش ، نغمه ای شادمانه یکی خوشتر از خواب در صبح مستی یکی تلخ، چون بوسه ی تازیانه من اما دل از ساز خود برنکندم که مهری بدو و بم های ناسازگارش سرودی برانگیختم عاشقانه سرودی نه اندوه ، یک سر ، نه شادی سرودی که از هر دو بودش نشانه.

دریا

ای آنکه از دیار من آخر گریختی چون شد که از تو باز نیامد نشانه ای از بعد رفتنت نشناسم جز این دو حال رنج زمانه ای و گذشت زمانه ای در کوره راه زندگیم جای پای تست پایی که بی گمان نتوانم بدو رسید پایی که نقش هر قدمش نقش آرزوست کی می توانم اینکه به هر آرزو رسید. ...............................[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]