غم و غصه دیگه بسه

باز مثل هر روز ، دیدم تنها نشستی
چرا نمیگی ، منتظر چی هستی
اگه دلت هنوزم ، به یاد عشق رفته ست
وقتی که اون نباشه ، زندگی رفته از دست
نباید بمونی ، از غم دل بخونی
یادت باشه عزیزم ، هنوز خیلی جوونی
**************
غم و غصه دیگه بسه ، دل تو باید برقصه
غم و غصه دیگه بسه ، دل تو باید برقصه
**************
حرف تو عاشقی بود ، عشق تو زندگی بود
قلب تو بی نگاهش ، خونه ی خستگی بود
ولی حالا که رفته ، چرا پاپس کشیدی ؟
اینهمه گل تو دنیا ، فقط تو یکی چیدی
دیروزو بی خیال شو ، فردا یه روز دیگه ست
چشماتو وا کن اینجا ، ببین که عاشقی هست
**************
غم و غصه دیگه بسه ، دل تو باید برقصه
غم و غصه دیگه بسه ، دل تو باید برقصه

/ 3 نظر / 18 بازدید
دریا

محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .[گل][قلب][گل]

دریا

__ (▒)(▒)______________(▒)(▒))) ___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒))) ____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒))) _____________(▒)(█)(▒))) ______________(▒)(▒))) _ _(▒)(▒)______________(▒)(▒))) ___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒))) ____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒))) _____________(▒)(█)(▒))) ______________(▒)(▒))) __ (▒)(▒)______________(▒)(▒))) ___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒))) ____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒))) _____________(▒)(█)(▒))) ______________(▒)(▒))) __ (▒)(▒)______________(▒)(▒))) ___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒))) ____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒))) _____________(▒)(█)(▒))) ______________(▒)(▒))) __ (▒)(▒)______________(▒)(▒))) ___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒))) ____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒))) _____________(▒)(█)(▒))) ______________(▒)(▒)))