دنیا از دید من و دونیا از دید دنیا

من در روزگاری تیره زندگی میکنم
در روزگاری که سخن گفتن ساده،نشان بیخردی است
و پیشانی بی چین،نشان بی تفاوتی
آری،آنکه می خندد خبر فاجعه را دریافت نکرده است...
برتولت برشت

/ 7 نظر / 21 بازدید
خواهرانه

سلام بررقیه عزیزومهربان... خواهری ممنونم ازحضورگرمت.. دوستت دارم گل سرخ زیبا.. درپناه حق..[گل][قلب][قلب]

دریا

زندگی داشتن دوست داشتنیها نیست زندگی دوست داشتن داشتنی هاست

دریا

اگر تنها ترین تنها شوم، باز هم خدا هست، او جا نشین تمام نداشتنی هاست.[لبخند]

دریا

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.[گل]

khodai

[گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

مهربون وآسمون

خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من... زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود...

شادی

بعضی حس ها را نه میشود گفت، نه میتوان نوشت و نه میشود به سادگی گذشت...آنقدرکه خوبند... [گل]