الهی به امید تو

امروز اومدم بیرون که برم سر کار گفتم 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الهی به امید تو

فورا یادم افتاد کلیدمو جا گذاشتم

یهو جا خوردم

خیلی برام جالب بود 

گفتم خدایا شکرت که یادم انداختی

برام جالب بود گفتم دفترچش کنم

/ 3 نظر / 19 بازدید
گلشنا

سلام محمد که ملقب با امین است محمد رهبرو سلار دین است به مبعث شد رسول حق محمد محمد ناجی خلق زمین است (گلشنا) احمدزاد عید مبعث مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گلشنا

سلام محمد که ملقب با امین است محمد رهبرو سلار دین است به مبعث شد رسول حق محمد محمد ناجی خلق زمین است (گلشنا) احمدزاد عید مبعث مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مه سو

چه اتفاق جالبی.......[گل]