هوای خوب...

هوای خوب ...
مثل زن خوب است ،
همیشه نیست زمانی هم که هست ...
دیرپا نیست
مرداما..
پایدارتراست اگر بد باشد میتواند مدتها بد بماند.
و اگر خوب باشد به این زودی بد نمیشود .
اما زن عوض میشود
با بچه
سن
رژیم
سکس
حرف
ماه
بود و نبود آفتاب
زن را باید پرستاری کرد باعشق ...
حال آنکه مرد،میتواند نیرومندتر شود اگربه او نفرت بورزند ....

چارلز بوکوفسکی

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهرداد

واقعا متنهای زیبایی رو واسه وبت انتخاب میکنی عالیه