دوست داشتن

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که اب می شود دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت
دوست می دارم ...
تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
برای پشت کردن به ارزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به خاطر بوی لاله های وحشی
به خاطر گونه ی زرین افتاب گردان
برای بنفشیه بنفشه ها دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تورا برای لبخند تلخ لحظه ها
پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارم
تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید
دوست می دارم ..

مدار صفر درجه

پ.ن: گاهی و فقط گاهی میان آن دوراهی

نگاهی به کلامی گم می شود و من

دنبال دستانی می گردم

تا در دست بگیرم

شاید شاید

تو باشی شاید هم دیگری نمی دانم

فقط باشی تا باشم را در قلبم نگه داشته ام

R

/ 2 نظر / 5 بازدید
دریا

ولی اینجا به سوی آسمانهاست هنوزاین دیده امیدوارم خدایااین صدارامی شناسی؟ من اورادوست دارم,دوست دارم [لبخند][لبخند][قلب][لبخند][لبخند]

دریا

لب خشکم ببین چشم ترم را بیاازباده پرکن ساغرم را دلم درتنگنای این قفس مرد رسیدآندم که بگشایی پرم را [قلب][قلب][گل][قلب][قلب]