زنده باش تا بتونی زندگی کنی

توصیه های پیکاسو:
تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز،این عددها شامل سن،قد،وزن و سایز هستند.
بادوستان شادوسرحال معاشرت کن.
به آموختن ادامه بده وهمیشه مشغول یادگیری باش.
تامیتوانی بخند.
وقتی اشک هایت سرازیر میشوند:بپذیر تحمل کن وبه پیشروی ادامه بده.
رنگ خاکستری رو از زندگیت پاک کن.
احساساتت را بیان کن تا هیچ وقت زیبایی هایی راکه احاطه ات کرده اند ازدست ندهی.
شادی ات را به اطرافت بپراکن وباحدوحصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کن.
بهترین سرمایه تو سلامتی ات است ازآن بهره ببر.
از جاده خارج شو واز شهروکشورهای غریب دیدن کن.
روی خاطرات بد توقف نکن.
هیچ فرصتی روبرای گفتن دوستت دارم به آنهایی که دوستشان داری ازدست نده.
همیشه به خودت بگو که زندگی تعداد دم وبازدم ها نیست،بلکه لحظاتی است که قلبت محکم میزند:به خاطر خنده،به خاطر اتفاق های خوب غیر منتظره،به خاطر شگفتی،به خاطر شادی وبه خاطر دوست داشتن های بی حساب،،،،
دوروبرت راباچیزهایی که دوست داری پرکن.. خانواده،حیوانات ،خاطره ها ،موسیقی ،گیاهان وهرچه که میخواهی...
خانه تو پناهگاه امن توست ولی در آن زندانی مشو...

/ 6 نظر / 5 بازدید
Nafas

مسکینی دیدم با کفش پاره شکر می کرد خدا را ! گفتم که کفش پاره شکر خدا ندارد !؟! گفتا یکی شکر می کرد ، دیدم که پا ندارد …

Nafas

هر جاي دنيا ميخواهي باش!!! من ...!!احساسم را... !!! با همين دست نوشته ها ...!!! به قلبت ميرسانم...!!!

Nafas

سلام عزیزم .مرسی بدک نیستم..شما خوبی عزیزم؟! [قلب]

neda

دوست داشتن پرواز است و عاشقی به اوج رسیدن عاشقی ، یعنی هر لحظه پویایی یعنی عبور از کنار بدی ها به امید رسیدن به خوبی ها ، عشق بی گذشت بی معناست مثل پروازی بی بال است که تو را به اوج می رساند اما ناگهان بر زمینت می کوبد

دریا

گاه می توان تمام زندگی رادرآغوش گرفت/اکرتمام زندگیت یگ نفرباشد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

خواهرانه

بازم سلام گل سرخ زیبا... زنده باش وزندگی کردن بیاموز... زندگی زیباست پس زیبابیاموز... خواهرقشنگم جایی نمیرم... پیامهاتومیخونم وبرات پیام میذارم... فقط پست جدید نمیذارم گلم... شادباشی خانومی...[ماچ]