((دست خدا))

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه…
و صدایی شنیدم که مرا لرزاند!
صدای "خنده خدا " را شنیدم واضح تر از صدای نفسهایم…!
دعایت میکنم
هر کجا خسته شدی
دستی از غیب به دادت برسد
بینهایت زیباست که آن "دست" خدا باشد و بس…

/ 0 نظر / 22 بازدید