صندوق صدقه

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم
هر روز یه مبلغی میندازم توش تا آخر ماه یکجا ک شدبر میدارم میذارم تو جیبم
اینطوری هم هفتاد نوع بلا رو دفع کردم هم به یه بدبخت کمک کردم

/ 1 نظر / 18 بازدید
شادی

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]