دو کلام حرف حساب

آدمها مثل کتابند برگرفته از مطالب جالب
از روی بعضی ها
باید مشق نوشت
از روی بعضی ها
باید جریمه نوشت
بعضی ها را
باید چند بار خواند تا معنیشان را فهمید ...
و
بعضی ها را
باید نخوانده کنار گذاشت ...

/ 2 نظر / 17 بازدید
خواهرانه

آدمها ..! آدم نماها..! آدمکها..! آدمند اما کدام انسان..! صورتکها آدمند..! باخصلت حیوان..! نشایدنام هرانسان نهادبرنام آدمها..! که آدم بودن آسان است ..! توانسان باش ای انسان..!

دریا

دربی کسی هاگم شده بودم خدارادیدم که میوه ی امیدتعارف می کرد! [گل][قلب][گل]